Παρασκευή, 31 Αυγούστου 2012

Tελευταία Ενημέρωση για το Zeek Rewards

Hey ZeekReward Affiliates, I wanted to give you an update; we are on target to have the Zeek Affiliates user interface up by Monday. What this means to you is simple, you will be receiving an email from us directing you to the location, once there you will be asked to enter your email address and the temporary password we will be sending in the email. Once in you will be prompted to change your t
emp password to one that works for you. You will see your information that we have captured, expect it to be incomplete and requiring you to click the edit button and make the changes or add the needed information in the blank fields. Once done just click the submit button and that is it.
Also, we are working on a chat window that will allow you to ask questions, at first it will be a little slow but our goal is to build what we call a knowledge base, that simply is if the same question has been asked and answered we can automatically kick out the answer almost instant for you. This will also be a location where you can get the latest update and when we are successful in getting Zeek Back up this will provide a tool for getting everyone back to earning money.
For now we will use this facebook page to help keep everyone updated so if you know someone in Zeek that is looking for information please direct them to this page for now, Dave and his wife are doing a great job managing it and helping everyone.
Robert Craddock
 
Πρόχειρη Αυτόματη Μετάφραση:
 Γεια σου ZeekReward θυγατρικές, θα ήθελα να σας δώσω μια ενημερωμένη έκδοση; είμαστε στο στόχο να το περιβάλλον εργασίας χρήστη Zeek Affiliates την Δευτέρα. Τι σημαίνει αυτό για εσάς είναι απλή, θα λάβετε ένα email από εμάς σας κατευθύνουν στη θέση, από τη στιγμή που θα σας ζητηθεί να εισάγετε τη διεύθυνση email σας και το προσωρινό κωδικό πρόσβασης που θα μας στείλουν στο email. Μία φορά στο θα σας ζητηθεί να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας temp σε ένα που δουλεύει για εσάς. Θα μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες σας, ότι μας έχουν καταγραφεί, αναμένεται να είναι ατελείς και χρειάζεται να κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία και κάντε τις αλλαγές ή να προσθέσετε τις απαραίτητες πληροφορίες στα κενά πεδία. Μόλις γίνει απλώς κάντε κλικ το κουμπί "Υποβολή", και γι αυτό.
Επίσης, εργαζόμαστε σε ένα παράθυρο "Συνομιλία", που θα σας επιτρέψει να θέσω ερωτήσεις, κατά την πρώτη θα είναι λίγο αργή αλλά στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε αυτό που αποκαλούμε μια Γνωσιακή βάση, που είναι απλώς εάν την ίδια ερώτηση έχει ζητήσει και απαντηθεί αυτόματα μας μπορούν να εκδιώξουν που η σχεδόν άμεση απάντηση για εσάς. Αυτή είναι μια θέση όπου μπορείτε να λάβετε την τελευταία ενημερωμένη έκδοση και όταν είμαστε επιτυχείς κατά τη λήψη Zeek πίσω από αυτό θα προσφέρει επίσης ένα εργαλείο για λήψη όλοι πίσω στο κερδίζουν χρήματα.
Για τώρα θα χρησιμοποιήσουμε η σελίδα του facebook για να διατηρείτε όλους updated έτσι αν γνωρίζετε κάποιον στο Zeek που ψάχνει για πληροφορίες παρακαλούμε να απευθείας τη σελίδα αυτή για τώρα, Dave και η σύζυγός του κάνουμε μια μεγάλη εργασία που διαχειρίζονται αυτό και βοηθούν όλους τους.
Robert Craddock
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου